(BĐT) - Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE (mã chứng khoán: VGS) thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến trả cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng là 4/6 và ngày thanh toán cổ tức là 15/6.

Như vậy, với 42,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ trả tổng cộng 42,1 tỷ đồng cho cổ đông.

Trong quý I/2021, VGS ghi nhận doanh thu đạt 1.654,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 30,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 10,3% và tăng 184,9% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp lý giải lợi nhuận tăng trong kỳ do giá thép trong quý I/2021 tăng so với cùng kỳ và tồn kho của doanh nghiệp vẫn đang ở mức giá vốn tương đối thấp nên lợi nhuận tăng lên.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu là 6.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 75 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành được 40,3% kế hoạch lợi nhuận năm.