(BĐT) - Ngày 19/5 tới, Công ty CP Cảng Xanh VIP (mã chứng khoán: VGR) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 31/5.

Với hơn 63,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 126,5 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông.

Tại ĐHĐCĐ năm 2021, cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu đạt 730 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 178 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến sẽ không thấp hơn 20%.

Kết thúc quý I/2021, doanh thu của Công ty đạt 185,4 tỷ đồng, hoàn thành 25,4% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 41,8 tỷ đồng, hoàn thành 23,5% kế hoạch.