• VGR trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 20%

    11/05/2021 14:31

    (BĐT) - Ngày 19/5 tới, Công ty CP Cảng Xanh VIP (mã chứng khoán: VGR) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 31/5.

chuyên đề

Kết nối đầu tư