(BĐT) - Ngày 23/3 tới, Tổng công ty CP May Việt Tiến (mã chứng khoán: VGG) sẽ chốt danh sách tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán vào ngày 31/5.

Với 42 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi tương đương 42 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Cũng trong ngày 23/3, Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Về tình hình kinh doanh, trong quý IV/2021, doanh thu thuần của Công ty giảm 17% so với cùng kỳ năm 2020, xuống còn 1.619 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 47,8 tỷ đồng, giảm 40%.

Lũy kế năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu thuần giảm 16% so với thực hiện năm 2020, xuống còn 6,009 tỷ đồng; lãi ròng giảm 42%, xuống còn 87 tỷ đồng.