#May Việt Tiến
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

May Việt Tiến báo lãi 2021 giảm 42,6%

(BĐT) - Tổng công ty CP May Việt Tiến vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2021 với kết quả doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm tới 17% so với quý IV/2020 xuống còn 1.619 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

May Việt Tiến báo lãi ròng 5,2 tỷ đồng trong quý I/2021

(BĐT) - Tổng Công ty CP May Việt Tiến vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2021. Theo đó doanh thu thuần trong kỳ đạt 1.453 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 126,6 tỷ đồng. Nhờ tiết giảm các khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, May Việt Tiến báo lãi ròng 5,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái Công ty lỗ 20,6 tỷ đồng.

Kết nối đầu tư