Theo phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty mẹ - Tổng công ty Viglacera được Bộ Xây dựng phê duyệt ngày 22/5/2018, thời gian thực hiện thoái vốn là tối đa 60 ngày kể từ ngày được phê duyệt phương án. Đợt này VGC sẽ thực hiện thoái vốn 80.579.262 cổ phần.
VGC thoái vốn nhà nước muộn nhất vào cuối tháng 7

Giá đặt lệnh giao dịch là giá trần của ngày giao dịch, nhưng tối thiểu là 26.100 đồng/cổ phần và không thấp hơn giá tham chiếu bình quân của 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán trước ngày công bố thông tin. Phương thức thoái vốn thực hiện giao dịch khớp lệnh trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Tại Hội thảo “Thoái vốn nhà nước – cơ hội đầu tư Tổng công ty Viglacera” tổ chức tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM ngày 25/5, lãnh đạo Tổng công ty cho biết, năm 2018, các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh năm 2018 sẽ tiếp tục tăng trưởng đối với tất cả các lĩnh vực hoạt động, với mục tiêu chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty mẹ tăng trưởng trên 11% và giữ mức chia cổ tức ở 9,5%.

Theo ĐTCK