(BĐT) - Dự kiến từ ngày 22/5, CTCP Dược phẩm Trung ương Vidipha (Mã CK: VDP) sẽ thanh toán cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 20%.

Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức là ngày 1/4 và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức là ngày 2/4. 

Ngoài ra, Công ty sẽ sử dụng danh sách chốt trên để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 dự kiến được diễn ra vào ngày 20/4 tại Trung tâm Văn hóa quận Phú Nhuận.

Về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 490 tỷ đồng, tăng 16,1% so với năm 2017 và hoàn thành 90% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt 66,14 tỷ đồng, giảm 10,9% so với năm 2017 và vượt 6,68% chỉ tiêu cả năm.