(BĐT) - Công ty CP Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa vừa công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với con số lợi nhuận dự kiến âm 120 tỷ đồng. Trước đó, trong 2 năm gần nhất 2020 - 2021, Công ty luôn đạt mức lợi nhuận trước thuế trên 200 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Xây dựng Biên Hòa cho biết ngoài các yếu tố thuận lợi từ việc triển khai một số công trình giao thông trọng điểm khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ, năm 2022 Công ty sẽ phải nộp bổ sung tiền cấp quyền khai thác khoáng sản giai đoạn từ năm 2014 - 2021 với số tiền hơn 270,4 tỷ đồng.

Về doanh thu, Công ty dự kiến đạt 821,4 tỷ đồng, giảm 12,8% so với năm 2021.