• Vật liệu xây dựng Biên Hòa bất ngờ đặt kế hoạch lỗ trong năm 2022

    14/06/2022 07:00

    (BĐT) - Công ty CP Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa vừa công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với con số lợi nhuận dự kiến âm 120 tỷ đồng. Trước đó, trong 2 năm gần nhất 2020 - 2021, Công ty luôn đạt mức lợi nhuận trước thuế trên 200 tỷ đồng.

chuyên đề

Kết nối đầu tư