CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest (HoSE: VPI) chốt quyền trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt, tỷ lệ 16% (1 cổ phiếu nhận được 1.600 đồng). Với 160 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi số tiền 256 tỷ đồng để trả cổ tức. Công ty chưa chốt ngày đăng ký cuối cùng nhưng sẽ thực hiện trả cổ tức vào ngày 19/9.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 472,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 20,6 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng lần lượt 823% và 247% so với cùng kỳ năm 2018. So với kế hoạch kinh doanh 2019, 6 tháng đầu năm, công ty thực hiện được 14,3% chỉ tiêu doanh thu và 4% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2019, công ty cho biết dự án The Terra - An Hưng ghi nhận doanh thu khối thấp tầng, giá trị ước đạt khoảng 1.200 tỷ đồng và đóng góp lãi trước thuế 390 tỷ đồng. Dự án có thể hoàn thành thi công hạ tầng kỹ thuật trong quý I, triển khai bán hàng từ quý II và hoàn thành khối thấp tầng trong quý IV.

Với dự án Grandeur Palace - Giảng Võ, hết năm 2018, công ty đã thi công xong phần thô thấp tầng của khu 1 và khu 2. Dự kiến doanh thu khối thấp tầng năm 2019 từ dự án sẽ đạt 1.010 tỷ đồng và mang về 143 tỷ đồng lãi ròng.

Trong khi đó, The Terra - Hào Nam dự kiến tiếp tục ghi nhận 525 tỷ đồng doanh thu và mang về 93 tỷ đồng lãi trước thuế.

Theo NDH