Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào đổi mới công tác thi đua khen thưởng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Ngày 8/6/2023, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương chủ trì Hội thảo “Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào đổi mới công tác thi đua khen thưởng”. Tham dự Hội thảo có đại diện Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, đại diện các cơ quan thuộc Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Trương Gia
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Trương Gia

Tham luận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Hội thảo với chủ đề "Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay" đã thể hiện sự nhận thức sâu sắc tư tưởng của Người. Theo đó, ngay sau khi giành được độc lập, với tư cách là Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 26/1/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã công bố Quốc lệnh quy định 10 điểm thưởng và 10 điểm phạt để cho “Quân dân biết rõ những tội nên tránh, những việc nên làm”, ngay đầu văn bản đã ghi rõ “Trong một nước thưởng phạt nghiêm minh thì nhân dân mới yên ổn, kháng chiến mới thắng lợi, kiến quốc mới thành công”, có thể nói đây là văn bản mang tính pháp lý đầu tiên về thi đua và khen thưởng. Theo sáng kiến của Bác, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị phát động phong trào Thi đua Ái quốc để động viên, huy động mọi lực lượng phục vụ công cuộc kháng chiến, kiến quốc. Chỉ thị vạch rõ “mục đích của thi đua ái quốc là làm cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến quốc mau thành công”.

Vận dụng Chủ nghĩa Mác - Lê Nin vào điều kiện thực tiễn ở Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, “công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua”, Người đã liên kết và chỉ ra mối quan hệ chặt chẽ giữa phong trào thi đua với truyền thống yêu nước của dân tộc. Như vậy, thi đua ái quốc là một tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam đến thắng lợi cuối cùng, nó mang tính tính nhân văn sâu sắc và có giá trị thực tiễn to lớn, lâu dài, thi đua yêu nước là “dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân để gây hạnh phúc cho dân”.

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào đổi mới công tác thi đua khen thưởng ảnh 1

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Mai Ngọc Bích tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: Trương Gia

Tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh được thực hiện trên 3 nội dung chính.

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền và triển khai, thực hiện các chủ trương của Đảng, Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xác định rõ tầm quan trọng, vai trò, ý nghĩa to lớn của công tác thi đua, khen thưởng; coi đây là một công cụ trong quản lý, điều hành, sự cần thiết phải đổi mới, để trở thành động lực thúc đẩy sức lao động sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân, nhằm tạo ra những giá trị vật chất và tinh thần mới cho xã hội một cách tốt nhất; động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia một cách tự nguyện, tích cực vào xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa của đất nước.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bùi Thị Thu Hương phát biểu. Ảnh: Trương Gia

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bùi Thị Thu Hương phát biểu. Ảnh: Trương Gia

Thứ hai, quán triệt, nâng cao nhận thức về tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, công tác khen thưởng. Hằng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đều tổ chức phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong toàn ngành với mục tiêu cụ thể, đồng thời tuyên dương trao thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc. Nội dung của các phong trào thi đua gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị đã được các đơn vị thuộc Bộ, trong Ngành hưởng ứng tham gia. Cụ thể: Phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch và Đầu tư đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch và Đầu tư thi đua thực hiện văn hóa công sở”...

Thứ ba, xây dựng kế hoạch, xác định phương hướng nhiệm vụ về công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới. Trong giai đoạn tiếp theo, các phong trào thi đua của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được xác định tập trung vào việc thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về những giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự xã hội; tăng cường quan hệ ngoại giao và hội nhập quốc tế.

Một số hình ảnh nổi bật tại Hội thảo “Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào đổi mới công tác thi đua khen thưởng”

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào đổi mới công tác thi đua khen thưởng ảnh 3

Chủ tịch Công đoàn Bộ Lê Thị Tường Thu phát biểu. Ảnh: Trương Gia

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào đổi mới công tác thi đua khen thưởng ảnh 4

Đại diện Văn phòng Chủ tịch nước phát biểu. Ảnh: Trương Gia

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào đổi mới công tác thi đua khen thưởng ảnh 5

Đại diện Văn phòng Quốc hội phát biểu. Ảnh: Trương Gia

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào đổi mới công tác thi đua khen thưởng ảnh 6

Đại diện Văn phòng Chính phủ phát biểu. Ảnh: Trương Gia

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào đổi mới công tác thi đua khen thưởng ảnh 7

Đại diện Bộ Tài chính phát biểu. Ảnh: Trương Gia

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào đổi mới công tác thi đua khen thưởng ảnh 8

Đại diện Bộ Nội vụ phát biểu. Ảnh: Trương Gia

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào đổi mới công tác thi đua khen thưởng ảnh 9

Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu. Ảnh: Trương Gia

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào đổi mới công tác thi đua khen thưởng ảnh 10

Đại diện Ủy ban Dân tộc phát biểu. Ảnh: Trương Gia

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào đổi mới công tác thi đua khen thưởng ảnh 11

Đại diện Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu. Ảnh: Trương Gia

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào đổi mới công tác thi đua khen thưởng ảnh 12

Đại diện Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát biểu. Ảnh: Trương Gia

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào đổi mới công tác thi đua khen thưởng ảnh 13

Toàn cảnh Hội thảo Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Ảnh: Trương Gia

Chuyên đề