• Học tập và làm theo Bác phải hiện thực hoá bằng những chương trình hành động cụ thể, việc làm cụ thể

    12/06/2021 21:33

    (BĐT) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì và có bài phát biểu tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" vào ngày 12/6. Báo Đấu thầu trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
  • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo

    18/02/2018 09:10

    (BĐT) - 88 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và có được cơ đồ như ngày hôm nay. Trên chặng đường ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những cống hiến nổi bật về tư tưởng đổi mới sáng tạo. 

chuyên đề

Kết nối đầu tư