(BĐT) - Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đang tìm kiếm đơn vị có kinh nghiệm và năng lực để thẩm định giá trị cho 8 khoản nợ bao gồm tài sản bảo đảm. Việc thẩm định giá trị là cơ sở cho việc mua, bán và xử lý các khoản nợ xấu sẽ được VAMC xử lý theo quy định của pháp luật trong thời gian tới.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo thông báo, 8 khoản nợ cần định giá có tổng nợ (thời điểm ngày 3/6/2019) là 219,5 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc là 109,9 tỷ đồng; lãi, phí là 109,6 tỷ đồng. 8 khoản nợ có tài sản bảo đảm là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở với tổng diện tích khoảng 1.400m2, chủ yếu ở Quận 1 và Quận 3 TP.HCM.