Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng vào ngày 28/11

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ xem xét việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương còn lại của 3 chương trình mục tiêu quốc gia và điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương.
Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Văn phòng Quốc hội cho biết, theo dự kiến, Phiên họp thứ 17 của UBTVQH sẽ diễn ra trong ngày 28/11.

Tại phiên họp này, UBTVQH xem xét việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 còn lại của 3 chương trình mục tiêu quốc gia, bổ sung vốn nước ngoài cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương.

UBTVQH cho ý kiến về tổng kết Kỳ họp thứ 4 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội.

Cũng tại phiên họp, UBTVQH cho ý kiến về việc ký Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ về các điều kiện cải tạo, xây dựng và bảo trì các tòa nhà có liên quan đến các cơ quan ngoại giao và lãnh sự 2 bên (Thỏa thuận Coca); xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư