#UBTVQH
Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng nay (10/10), khai mạc Phiên họp thứ 16 của UBTVQH

(BĐT) - Sáng nay 10/10, tại Nhà Quốc hội, Phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ khai mạc. Diễn ra trong 3 ngày, tại phiên họp này, UBTVQH sẽ xem xét, cho ý kiến về những nội dung quan trọng sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV - dự kiến khai mạc ngày 20/10 tới đây.
Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH

UBTVQH sẽ cho ý kiến về chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

(BĐT) - Phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; xem xét, cho ý kiến về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội; cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022.

Kết nối đầu tư