Phiên họp thứ 22 Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 10 - 12/4

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 7/4, Văn phòng Quốc hội cho biết, theo chương trình dự kiến, Phiên họp thứ 22 Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 10/4 đến ngày 12/4 với nhiều nội dung quan trọng.
Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo đó, vào ngày 10/4, sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Đồng thời cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 5 và tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV; cho ý kiến về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; cho ý kiến về báo cáo tài chính nhà nước năm 2021.

Ngày 11/4, UBTVQH cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có; lập, phân bổ dự toán, quản lý, thanh toán, quyết toán dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, cho ý kiến về việc cho phép sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH năm 2024.

UBTVQH cũng cho ý kiến về phương án phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và chủ trì thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và hội đồng nhân dân. Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3/2023.

Đáng chú ý, ngày 12/4/2023, UBTVQH xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát của Quốc hội về “việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”.

Cũng trong ngày 12/4, UBTVQH xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. Tổng Thư ký Quốc hội trình bày báo cáo tổng hợp kết quả giám sát của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội…

Chuyên đề