Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho ý kiến về Dự án Luật Giá (sửa đổi)

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, ngày 15/5, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội tổ chức phiên họp để cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý Dự án Luật Giá (sửa đổi).
Các đại biểu dự phiên họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý Dự án Luật Giá (sửa đổi) nhất trí về việc cần duy trì Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Ảnh: Quang Khánh
Các đại biểu dự phiên họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý Dự án Luật Giá (sửa đổi) nhất trí về việc cần duy trì Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Ảnh: Quang Khánh

Tại phiên họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Vũ Thị Lưu Mai cho biết, đến nay, Dự thảo Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý Dự án Luật Giá (sửa đổi) được chuẩn bị kỹ lưỡng với dung lượng hơn 90 trang. Trong đó bám sát các kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổng hợp đầy đủ ý kiến đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 và Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách để có tiếp thu, giải trình tất cả các ý kiến.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu bày tỏ cơ bản tán thành với các nội dung dự kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh lý Dự thảo Luật Giá (sửa đổi). Các đại biểu cơ bản nhất trí với việc tiếp thu ý kiến đa số đại biểu Quốc hội đề nghị giữ như quy định của Luật hiện hành về quy định mặt hàng bình ổn giá. Theo đó, cần quy định rõ mặt hàng bình ổn giá trong Luật, trường hợp cần điều chỉnh, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Các đại biểu cũng cơ bản nhất trí với việc quy định danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá được quy định cụ thể trong luật gồm 10 mặt hàng. Đồng thời, đề nghị cần có thêm quy định mở để tạo điều kiện cho các địa phương có sự chủ động trong việc tổ chức thực hiện.

Về Quỹ bình ổn giá, các đại biểu nhất trí cần duy trì Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đồng thời có các quy định để bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng Quỹ.

Chuyên đề