Ưu tiên vắc xin cho khu công nghiệp để phục hồi sản xuất kinh doanh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 20/9/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp sản xuất tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao và cụm công nghiệp.
Hiện cả nước có 395 khu công nghiệp, 18 khu kinh tế ven biển, 26 khu kinh tế cửa khẩu, 3 khu công nghệ cao và 730 cụm công nghiệp, giải quyết việc làm cho khoảng 4,5 triệu lao động. Ảnh: Lê Tiên
Hiện cả nước có 395 khu công nghiệp, 18 khu kinh tế ven biển, 26 khu kinh tế cửa khẩu, 3 khu công nghệ cao và 730 cụm công nghiệp, giải quyết việc làm cho khoảng 4,5 triệu lao động. Ảnh: Lê Tiên

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, hiện cả nước có 395 khu công nghiệp, 18 khu kinh tế ven biển, 26 khu kinh tế cửa khẩu, 3 khu công nghệ cao và 730 cụm công nghiệp, giải quyết việc làm cho khoảng 4,5 triệu lao động. Thời gian qua, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, ban hành nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp để giúp doanh nghiệp duy trì và phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, thời gian tới, diễn biến dịch bệnh vẫn còn chiều hướng phức tạp, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp còn phải đối mặt với không ít khó khăn, nhiều nguy cơ và thách thức.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh, việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nói chung, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp là vấn đề quan trọng và bức thiết trong thời điểm này. Quan điểm của Chính phủ là vừa phục hồi sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho người lao động, người dân. Chính vì vậy, đòi hỏi sự vào cuộc, phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm cao của doanh nghiệp, địa phương cho tới các cơ quan trung ương. Các địa phương phải nhanh chóng quán triệt, triển khai tinh thần phục hồi sản xuất; hướng dẫn, yêu cầu doanh nghiệp xây dựng phương án phục hồi sản xuất.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Y tế nhanh chóng tham mưu ưu tiên phân bổ vắc xin vào các khu sản xuất công nghiệp với tinh thần sớm nhất, nhanh nhất, hướng dẫn chung cho các địa phương thực hiện.

Chuyên đề