(BĐT) - Phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; xem xét, cho ý kiến về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội; cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022.
Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH

Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH

Văn phòng Quốc hội cho biết, Phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ diễn ra từ ngày 14 - 16/6.

Theo dự kiến chương trình, UBTVQH sẽ nghe Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết bước đầu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tiếp theo, UBTVQH sẽ cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội; cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH năm 2022; xem xét, quyết định việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Campuchia.

Cũng tại phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến về việc xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn theo Thỏa thuận cam kết và Bảo lãnh của Chính phủ; cho ý kiến về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021.

Tiếp tục cho ý kiến về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 (nếu chưa kết thúc trong buổi sáng).

Ngoài ra, UBTVQH cũng xem xét, cho ý kiến về việc kiện toàn thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.