(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao UBND thành phố Đà Nẵng là cơ quan chủ quản Dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung. 

Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Đà Nẵng rà soát, hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung theo ý kiến thẩm định của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư theo quy định. Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung và ký tắt vào Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo thẩm định của Bộ Giao thông vận tải, Dự án đáp ứng yêu cầu cơ sở hạ tầng cho phát triển khu bến cảng Liên Chiểu giai đoạn đầu thông qua lượng hàng từ 3,5 - 5,0 triệu tấn/năm và phát triển các bến giai đoạn tiếp theo theo quy hoạch; gồm các hạng mục như kè chắn sóng, đê chắn sóng, luồng tàu, giao thông kết nối cảng, hạ tầng kỹ thuật kết nối… có khả năng tiếp nhận tàu tổng hợp, hàng rời trọng tải đến 100.000 tấn, tàu container có sức chở 6.000 - 8.000 TEU.

Dự kiến tổng vốn đầu tư cho Dự án là 3.426,3 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2020 đến năm 2024.