#Dự án Bến cảng Liên Chiểu
Từng mét biển đang được các nhà thầu chinh phục, nối dài đường nối từ đất liền ra vị trí thi công thân đê chắn sóng, các bến neo đậu và khu vực cảng cạn Bến cảng Liên Chiểu

Hối hả thi công tại Dự án Bến cảng Liên Chiểu Đà Nẵng

(BĐT) - Sau đúng 2,5 tháng thi công trên thực địa, Dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung đang được kiểm soát tiến độ, tạo niềm tin về tổng thể toàn Dự án Bến cảng Liên Chiểu Đà Nẵng sẽ hoàn thành đúng kế hoạch.