(BĐT) - Ngày 15/6, Tổng công ty Việt Thắng - CTCP (mã chứng khoán: TVT - sàn HOSE) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 17%. Thời gian thanh toán vào ngày 15/7.

Như vậy, với 21 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 35,7 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 1.707 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 85 tỷ đồng, tương đương với kết quả năm trước. Công ty dự kiến chi trả cổ tức tỷ lệ 25%.

Kết thúc quý I/2021, doanh thu của Công ty đạt 386,2 tỷ đồng, giảm 21,3% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp đạt 29,7 tỷ đồng, tăng 63,2%.