(BĐT) - Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin (mã chứng khoán: TVD) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020 vào ngày 18/5.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 28/5.

Như vậy, với hơn 44,96 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 31,47 tỷ đồng cho lần trả cổ tức này.

Về tình hình tài chính năm 2020, doanh thu thuần của Công ty đạt 4.495,2 tỷ đồng, giảm 1,13% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 65,8 tỷ đồng, tăng 8,37%.

Tổng tài sản tính đến cuối năm đạt 2.670,5 tỷ đồng, tăng 6,37% với hồi đầu năm. Nợ phải trả còn 2.154,7 tỷ đồng, trong đó 51,4% là số nợ ngắn hạn. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm còn 65,8 tỷ đồng. EPS đạt 1.464 đồng/CP.