(BĐT) - Chiều ngày 22/1/2021 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ khai trương Trung tâm báo chí và Họp báo trước khai mạc Đại hội XIII của Đảng. Tham dự Lễ khai trương có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương.
Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bảo đảm chất lượng, hiệu quả, toàn diện

Phát biểu tại Lễ khai trương, ông Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng cho biết, Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng có nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm, đảm bảo Trung tâm hoạt động hiệu quả, đúng quy định và chỉ đạo của Đại hội; hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cung cấp thông tin, tài liệu để các phóng viên báo chí trong nước và quốc tế theo dõi, đưa tin về Đại hội XIII chính xác, kịp thời, hiệu quả.

Để góp phần tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam trưng bày ảnh “Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh” với 100 tấm ảnh tiêu biểu, là những tư liệu quý giới thiệu toàn diện những thắng lợi, thành tựu to lớn của đất nước trên chặng đường đấu tranh oanh liệt chống ngoại xâm và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 91 năm qua (từ ngày 3/2/1930 đến nay).

Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bảo đảm chất lượng, hiệu quả, toàn diện ảnh 1

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng tổ chức phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Chào mừng Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XIII”; tổ chức trưng bày sách với trên 2.000 tên sách tiêu biểu có chất lượng, được trưng bày theo 5 chủ đề và 5 mảng sách. Trong đó đáng chú ý có khu trưng bày riêng về sách điện tử với sự tham gia của 4 nhà xuất bản và 152 đầu sách điện tử.

Tại buổi họp báo về công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, Đại hội là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Văn kiện cho Đại hội đã được chuẩn bị rất công phu, nguyên tắc tổ chức thực hiện lần này là kế thừa, gắn bó chặt chẽ giữa thực tiễn và lý luận. Quá trình xây dựng và chuẩn bị nội dung văn kiện được thực hiện bài bản, lấy ý kiến rộng rãi của các tỉnh, thành phố, toàn dân, đại biểu Quốc hội. Hiện nay, đã có dự thảo văn kiện Đại hội XIII toàn diện, thấy được sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, ý chí, sức mạnh của người dân Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Văn kiện có điểm mới là gắn liền với tổng kết, có tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước trong điều kiện mới. Dự thảo văn kiện Đại hội luôn lấy người dân làm gốc, làm trung tâm, rút ra bài học xây dựng Đảng toàn diện với 10 nhiệm vụ cụ thể, tổng kết thực tiễn nhiều nhiệm kỳ Đại hội Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.