(BĐT) - Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc và Đầu tư xây dựng Nhà Xinh (Nhà thầu Nhà Xinh) mới đây đã có văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) do Sở Y tế Trà Vinh làm chủ đầu tư. 
Gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) do Sở Y tế Trà Vinh làm chủ đầu tư

Gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) do Sở Y tế Trà Vinh làm chủ đầu tư

Nhà thầu này cho rằng HSMT đã đưa ra những tiêu chí quá khó, không tuân thủ mẫu HSMT. Trong khi đó, Tư vấn đấu thầu và Chủ đầu tư giữ nguyên quan điểm.

Nhà thầu kêu HSMT quá khó

Văn bản của Nhà thầu Nhà Xinh gửi Báo Đấu thầu cho biết nhà thầu này đã mua HSMT gói thầu nêu trên và nhận thấy “đề bài” mời thầu quá khó, do đó Nhà thầu có văn bản nhờ Chủ đầu tư, Bên mời thầu, Hội đồng tư vấn giải thích làm rõ. Cụ thể, HSMT yêu cầu nhà thầu “Cung cấp thêm bản chụp chứng chỉ năng lực của Tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng hạng III trở lên do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp đã được chứng thực” để làm gì trong hoạt động đấu thầu cho gói thầu này? Trong trường hợp doanh nghiệp không có chứng chỉ năng lực này mà có quyết định công nhận năng lực hạng II do Sở Xây dựng cấp và giấy yêu cầu bổ sung hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực hạng I của Bộ Xây dựng có được đánh giá là đáp ứng tiêu chí này không?

Ngoài ra, HSMT yêu cầu về các tài liệu khác chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu: “Nhà thầu nộp báo cáo tài chính và bản chụp được chứng thực của một trong các tài liệu sau: Nhà thầu phải có báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc báo cáo kết quả quyết toán thuế được cơ quan thuế xác nhận trong vòng 03 năm tài chính 2015, 2016, 2017 đã được chứng thực; Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của cơ quan quản lý thuế năm tài chính 2017 đã được chứng thực”. Nhà thầu Nhà Xinh cho rằng, việc đưa thêm tiêu chí không có trong Mẫu hướng dẫn lập HSMT ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có phù hợp với quy định của pháp luật đấu thầu không?

Cũng theo Nhà thầu Nhà Xinh, HSMT yêu cầu: “Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật cần đảm bảo các yêu cầu sau: hồ sơ dự thầu (HSDT) không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một trong các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Điểm kinh nghiệm của nhà thầu tư vấn tối đa là 20 điểm, tối thiểu 18 điểm; điểm giải pháp và phương pháp luận tối đa là 30 điểm, tối hiểu là 27 điểm; điểm nhân sự tối đa là 50 điểm, tối thiểu là 45 điểm. HSMT yêu cầu nhà thầu có điểm kỹ thuật không thấp hơn 90 điểm mới được xét đánh giá về tài chính theo phương pháp giá thấp nhất”. “Việc HSMT yêu cầu cao hơn khung điểm chuẩn quy định 30 điểm nhằm mục đích chọn lựa nhà thầu tốt hay mục đích loại nhà thầu? Trong khi gói thầu giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng cấp III (bệnh viện đa khoa huyện) có kỹ thuật gì cao mà HSMT yêu cầu như thế?” - Nhà thầu Nhà Xinh đặt câu hỏi.

Bên cạnh đó, Nhà thầu Nhà Xinh còn chỉ ra một loạt yêu cầu của HSMT mà theo ý kiến của nhà thầu này là quá cao so với đòi hỏi của gói thầu. Đơn cử: “Nhân sự được bố trí theo yêu cầu của HSMT: 01 kỹ sư tư vấn giám sát trưởng; 05 kỹ sư tư vấn giám sát thường trú; 01 kiến trúc sư; 01 kỹ sư định giá (hoặc kỹ sư kinh tế xây dựng); 01 kỹ sư tư vấn giám sát chuyên ngành điện; 01 kỹ sư tư vấn giám sát cấp thoát nước” là quá cao so với quy mô công trình cấp III – Nhà thầu nhận xét. 

Tư vấn đấu thầu bảo lưu quan điểm

Trao đổi với Báo Đấu thầu ngày 13/7/2018, ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Trà Vinh (tư vấn lập HSMT) cho biết đã có văn bản trình Chủ đầu tư trả lời kiến nghị của Nhà thầu Nhà Xinh. “Chúng tôi giải trình một số kiến nghị của Nhà thầu. Hiện tại chúng tôi nhận thấy chưa phải điều chỉnh nội dung của HSMT”, ông Tuấn cho biết thêm.

Đại diện Chủ đầu tư - Sở Y tế Trà Vinh đã cung cấp cho Báo Đấu thầu văn bản trả lời kiến nghị của Nhà thầu Nhà Xinh mà Tư vấn lập HSMT báo cáo. Theo đó, có 5 nội dung Bên mời thầu làm rõ HSMT theo kiến nghị của Nhà thầu.

Cụ thể, về yêu cầu chứng chỉ năng lực tư vấn giám sát, HSMT quy định theo Nghị định số 42/2017/NĐ-CP và Thông tư số 17/2016/TT-BXD. Theo đó, chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình hạng III trở lên do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.

Nội dung về yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính và bản chụp được chứng thực một số tài liệu; phương pháp đánh giá HSDT, khung điểm chuẩn quy định, nhân sự chủ chốt được Tư vấn đấu thầu bảo lưu quan điểm.

Ngày 13/7/2018, trao đổi với Báo Đấu thầu, đại diện Nhà thầu Nhà Xinh cho biết vẫn giữ nguyên quan điểm về những kiến nghị lần đầu bởi những tiêu chí đưa ra không phù hợp với quy mô, tính chất của Gói thầu, không tuân thủ các quy định về mẫu HSMT mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Báo Đấu thầu sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.