Tư vấn CONINCO dự kiến tăng vốn điều lệ

(BĐT) - Ngày 6/9 tới, Công ty CP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2016, sau khi đã tạm hoãn vào ngày 29/7.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Mục đích của ĐHĐCĐ bất thường là để thông qua việc thay đổi phương án phát hành 2,4 triệu cổ phần (CP) tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung vốn lưu động làm nguồn vốn đối ứng để thực hiện xây dựng mới Trụ sở CONINCO (tại số 4 Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội) và đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Theo Dự thảo Tờ trình Đại hội, vốn điều lệ hiện có của CONINCO là 44 tỷ đồng. Giá phát hành là 12.500 đồng/CP. Dự kiến vốn điều lệ sau khi phát hành là 68 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/3/2016, Công ty có tổng tài sản là 319,6 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu là khoảng 75,205 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, CONINCO dự kiến có đủ nguồn vốn lưu động để tham gia bảo lãnh hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng cho các hợp đồng dịch vụ tư vấn theo yêu cầu của các chủ đầu tư. Nguồn vốn được bổ sung cũng sẽ giúp CONINCO nâng cao năng lực tài chính trong điều kiện thị trường cạnh tranh và tạo thuận lợi để Công ty tham gia đấu thầu các gói thầu quốc tế.               

Chuyên đề