Từ tháng 3/2016 sẽ tăng viện phí trên toàn quốc

Sau nhiều lần lùi kế hoạch, mới đây Bộ Y tế vừa có quyết định chính thức về việc tăng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.
Từ tháng 3/2016 sẽ tăng viện phí trên toàn quốc

Chuyên đề

Kết nối đầu tư