Trung ương lấy phiếu tín nhiệm 21 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, diễn ra từ 15 - 17/5, Trung ương sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 21 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Theo Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị, việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành định kỳ vào năm thứ 3 (năm giữa nhiệm kỳ). Các chức danh được Trung ương lấy phiếu tín nhiệm là các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, việc lấy phiếu tín nhiệm là một trong những nội dung đổi mới rất quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng ta, bắt đầu được tiến hành từ nhiệm kỳ khoá XI đến nay

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, việc lấy phiếu tín nhiệm là một trong những nội dung đổi mới rất quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng ta, bắt đầu được tiến hành từ nhiệm kỳ khoá XI đến nay

Kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Những trường hợp có trên 50% nhưng dưới 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ đưa ra khỏi quy hoạch các chức vụ cao hơn; xem xét cho thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm, bố trí công tác khác, cho từ chức hoặc tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định…

Về việc lấy phiếu tín nhiệm, phát biểu khai mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, đây là một trong những nội dung đổi mới rất quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng ta, bắt đầu được tiến hành từ nhiệm kỳ khoá XI đến nay.

Mục đích là để thực hiện tốt hơn, có hiệu quả hơn các chủ trương, đường lối, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ; giúp các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm "tự soi", "tự sửa", tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và không ngừng nâng cao trách nhiệm nêu gương, trình độ, năng lực công tác...

Tổng Bí thư nhấn mạnh, các Ủy viên Trung ương nêu cao trách nhiệm, tinh thần xây dựng trong việc xem xét, thể hiện sự tín nhiệm của mình; tôn trọng quyền báo cáo, giải trình của các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII.

Đánh giá đúng phẩm chất, năng lực, kết quả cụ thể thực hiện chức trách được giao và uy tín của người được lấy phiếu tín nhiệm. Bảo đảm tính dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch trong việc lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Kiên quyết không để xảy ra vi phạm hoặc lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ.

Bộ Chính trị khóa XIII có 16 ủy viên:

 1. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
 2. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng
 3. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
 4. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
 5. Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai
 6. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú
 7. Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc
 8. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh
 9. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn
 10. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
 11. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an
 12. Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
 13. Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình
 14. Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng
 15. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên
 16. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng

Ban Bí thư khóa XIII gồm:

 1. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến
 2. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái
 3. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa
 4. Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài
 5. Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng

Ngoài ra, sáu Ủy viên Ban Bí thư khác là Uỷ viên Bộ Chính trị.

Chuyên đề