Trong 5 tháng đầu năm, Hà Nội có hơn 13.000 doanh nghiệp thành lập mới

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong 5 tháng đầu năm, Hà Nội có hơn 13.000 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 125.900 tỷ đồng, tăng 8% về số doanh nghiệp nhưng giảm 17% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong 5 tháng đầu năm nay, Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Hà Nội tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,7%; sản xuất và phân phối điện tăng 4,1%; cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tăng 8,3%.

Một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng khá so với cùng kỳ như: sản xuất đồ uống tăng 23,9%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 21,5%; chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng 21,1%; sản xuất sản phẩm từ kim loại tăng 10,1%; sản xuất thuốc lá tăng 6,7%.

Tuy nhiên, một số ngành giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước như: sản xuất máy móc, thiết bị giảm 30,8%; in, sao chụp bản ghi giảm 11,7%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 6,8%; dệt giảm 5%; sản xuất trang phục giảm 4,9%.

Lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp thời điểm cuối tháng 5 tăng 0,1% so với tháng trước và giảm 4,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp công nghiệp giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lao động đang làm việc trong doanh nghiệp khu vực nhà nước giảm 1,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 7,4%; khu vực ngoài nhà nước tăng 1,5%.

Trong 5 tháng, Hà Nội có hơn 13.000 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 125.900 tỷ đồng, tăng 8% về số doanh nghiệp nhưng giảm 17% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Thành phố cũng có 1.500 doanh nghiệp giải thể; 12.600 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động.

Dù suy thoái kinh tế toàn cầu dẫn tới việc thu hút đầu tư vốn từ nước ngoài bị ảnh hưởng lớn nhưng trong tháng 5, Hà Nội thu hút gần 156,4 triệu USD; trong đó có 43 dự án FDI được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 13,2 triệu USD; có 21 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đăng ký tăng thêm đạt 108 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần cổ phần 29 lượt, đạt 35,2 triệu USD.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, toàn thành phố Hà Nội thu hút 1.864 triệu USD vốn FDI; trong đó đăng ký cấp mới 146 dự án với số vốn đạt 48 triệu USD; 71 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 200 triệu USD; 141 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần đạt 1.616 triệu USD.

Chuyên đề