(BĐT) - Tiếp tục chương trình kiện toàn nhân sự, sáng 7/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm 13 thành viên Chính phủ, trong đó có Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng.
Sáng 7/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm 13 thành viên Chính phủ, trong đó có Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng

Sáng 7/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm 13 thành viên Chính phủ, trong đó có Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng

Trong 13 thành viên Chính phủ được miễn nhiệm, ngoài Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, còn có 7 Bộ trưởng không tham gia Trung ương khóa XIII, gồm: Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường; Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện; Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà; Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.

Trình miễn nhiệm một số Phó Thủ tưởng, Bộ trưởng và thành viên khác Chính phủ ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch

Thủ tướng cũng trình miễn nhiệm các chức vụ: Bộ trưởng Ngoại giao với Phó thủ tướng Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Công Thương với ông Trần Tuấn, Bộ trưởng Tài chính với ông Đinh Tiến Dũng; và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc với ông Đỗ Văn Chiến.

Trình miễn nhiệm một số Phó Thủ tưởng, Bộ trưởng và thành viên khác Chính phủ ảnh 2

Bộ trưởng Giáo Dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ

Ông Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ, cũng được trình Quốc hội để miễn nhiệm chức vụ hiện nay. Ông Khái là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, như vậy ông sẽ được trình phê chuẩn cương vị mới.

Chiều nay, nhân sự thay thế 13 chức danh nêu trên sẽ được trình Quốc hội phê chuẩn.