(BĐT) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương về việc triển khai đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Bộ NN&PTNT đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện đấu giá thí điểm quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan như đã thực hiện những năm trước về chủng loại, số lượng đường (đường thô, đường tinh luyện) trong tổng số lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2021 theo tỷ lệ lượng đường thô là 70%, đường tinh luyện là 30% trong tổng lượng hạn ngạch thuế quan.

Theo thông tin được Bộ Công Thương công bố, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường đấu giá thí điểm năm 2021 là 108.000 tấn. Ngày 30/7, Bộ Công Thương đã có quyết định về việc thành lập Hội đồng Đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021.