(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Văn bản số 1024/BKHĐT-BC báo cáo Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
46 bộ, cơ quan trung ương và địa phương báo cáo đề xuất bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư công năm 2022 với tổng số vốn trên 20,45 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Tấn Tiên

46 bộ, cơ quan trung ương và địa phương báo cáo đề xuất bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư công năm 2022 với tổng số vốn trên 20,45 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Tấn Tiên

Ngay khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp danh mục nhiệm vụ, dự án dự kiến bố trí vốn từ Chương trình, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/2/2022.

Đến hết ngày 17/2/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được báo cáo của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về nhiệm vụ, dự án và phương án phân bổ vốn đầu tư thuộc Chương trình, đề xuất bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Cụ thể, có 19 bộ, cơ quan trung ương và địa phương báo cáo nhiệm vụ, dự án và phương án phân bổ vốn đầu tư thuộc Chương trình với tổng số vốn trên 121,8 nghìn tỷ đồng cho 120 nhiệm vụ, dự án. Trong đó, dự kiến vốn bố trí năm 2022 là trên 16,8 nghìn tỷ đồng và năm 2023 là gần 105 nghìn tỷ đồng, số còn lại chưa báo cáo chi tiết danh mục, mức vốn là gần 14,2 nghìn tỷ đồng.

Có 46 bộ, cơ quan trung ương và địa phương báo cáo đề xuất bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư công năm 2022 cho các dự án được giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 với tổng số vốn trên 20,45 nghìn tỷ đồng (cộng thêm cả số vốn dự kiến bố trí năm 2022 của các dự án thuộc Chương trình thì tổng số vốn cần bổ sung năm 2022 là gần 37,3 nghìn tỷ đồng).

Có 32 bộ, cơ quan trung ương và địa phương báo cáo không có nhu cầu bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư công năm 2022 cho các dự án.