Triển khai 2 gói hỗ trợ cho nhà ở xã hội tại Nghị quyết số 43/2022/QH15

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi các địa phương đề nghị căn cứ Nghị quyết số 43/2022/QH15 để thông báo đến các doanh nghiệp, chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội (trong đó có nhà ở công nhân khu công nghiệp), dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn nghiên cứu, đánh giá nhu cầu về nguồn vốn, đề xuất tham gia Chương trình phục hồi.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet

Theo Bộ Xây dựng, trong thời gian vừa qua, đặc biệt là từ đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 đến nay cho thấy các khu nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp là những khu vực chịu tác động lớn nhất do tập trung đông người dẫn tới khó khăn trong việc đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch và ổn định đời sống, việc làm. Do đó, việc đầu tư phát triển nhà ở xã hội (NOXH), đặc biệt nhà ở cho công nhân khu công nghiệp (KCN), đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường và sức khỏe cho người lao động là giải pháp hết sức cần thiết nhằm phục hồi sản xuất và kinh tế.

Ngày 11/1/2022, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội, trong đó đã giao Chính phủ tập trung tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến NOXH, nhà ở cho công nhân và bố trí 2 gói hỗ trợ cho NOXH. Đó là cho cá nhân vay mua, thuê mua NOXH, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội; hỗ trợ lãi suất thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại cho chủ đầu tư vay cải tạo chung cư cũ, xây dựng NOXH, nhà cho công nhân.

Để triển khai thực hiện, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương khẩn trương nghiên cứu điều chỉnh, phê duyệt các chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đảm bảo phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, xác định cụ thể các chỉ tiêu phát triển nhà ở, đặc biệt là các chỉ tiêu về NOXH (gồm nhà ở công nhân KCN), chỉ tiêu về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Rà soát, kiểm tra việc bố trí quỹ đất NOXH tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn đảm bảo theo đúng quy định pháp luật về nhà ở. Khi lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng KCN, phải bố trí diện tích đất phù hợp trên địa bàn để xây dựng nhà ở công nhân, thiết chế của công đoàn đảm bảo đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để phục vụ công nhân, người lao động làm việc tại KCN đó.

Có cơ chế, giải pháp cụ thể, tạo môi trường thuận lợi về đất đai, thủ tục hành chính, hỗ trợ, khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp tích cực tham gia phát triển NOXH, đặc biệt là nhà cho công nhân thuê tại các khu kinh tế, KCN, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố. Nâng cao chất lượng NOXH, nhất là nhà ở cho công nhân, có cơ cấu sản phẩm nhà cho thuê phù hợp với nhu cầu của người lao động, bảo đảm các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu về giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa của các dự án xây dựng NOXH ở đô thị và KCN…

Bộ Xây dựng cũng cho biết, trong thời gian tới, Bộ dự kiến tổ chức đoàn công tác làm việc với một số địa phương về xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; việc bố trí quỹ đất, thủ tục đầu tư, quản lý sử dụng phát triển NOXH (trong đó có nhà ở công nhân KCN); việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình.

Chuyên đề