(BĐT) -Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện 13 gói thầu trị giá trên 106 tỷ đồng nhằm nâng cao năng lực giám định các hóa chất cấm trong vệ sinh an toàn thực phẩm.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Các gói thầu nêu trên thuộc Kế hoạch điều chỉnh Dự án Trang bị, nâng cao năng lực giám định các hóa chất cấm trong vệ sinh an toàn thực phẩm cho Viện và Phòng kỹ thuật hình sự Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Kế hoạch gồm 13 gói thầu sử dụng ngân sách nhà nước với tổng dự toán là 106.943.053.500 đồng. Trong đó, 12 gói sẽ lựa chọn nhà thầu trong quý III/2021; 1 gói được đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng trong Quý II/2022 (Gói thầu Chi phí kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành).

Theo Kế hoạch, Viện Khoa học hình sự sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Xây dựng hệ thống xử lý nước thải hóa chất (trị giá 12 tỷ đồng) thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng; 11 gói thầu còn lại sẽ lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu hạn chế.

Trong số các gói thầu áp dụng đấu thầu hạn chế có 4 gói thầu mua hệ thống sắc ký, gồm: Gói thầu Hệ thống sắc ký lỏng siêu hiệu năng ghép nối khối phổ kép loại 3 tứ cực và đầu dò DAD (Hoặc PDA) (UPLC/DAD (hoặc PDA)/MS/MS) và phụ kiện (giá gói thầu 15,504 tỷ đồng); Gói thầu Hệ thống sắc ký khí ghép nối hồng ngoại GC/FTIR (giá gói thầu là 12.260.039.000 đồng); Gói thầu Hệ thống sắc ký lỏng- khối phổ 3 tứ cực (LC/MS/MS) và phụ kiện cho 01 thành phố trực thuộc Trung ương (giá gói thầu là 13.680.000.000 đồng) và Gói thầu Hệ thống sắc ký khí khối phổ ghép nối bộ giải hấp nhiệt và bộ lấy mẫu pha hơi (TD-GC/MS) (giá gói thầu là 7.638.000.000 đồng).

Kế hoạch nêu trên còn có một số gói thầu mua sắm thiết bị có giá trị khá lớn. Đơn cử, Gói thầu Thiết bị phân tích, giám định phục vụ giám định vệ sinh an toàn thực phẩm cho Viện có giá là 9,12 tỷ đồng; Thiết bị chuẩn bị mẫu phục vụ giám định vệ sinh an toàn thực phẩm cho Viện có giá là 8.486.160.000 đồng…