(BĐT) - Ngày 18/12 tới, Công ty CP Cao su Tây Ninh (mã chứng khoán: TRC) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 15/1/2021.

Như vậy, với 29,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ tạm ứng 29,1 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm 2020, Công ty đạt doanh thu gần 212 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 46 tỷ đồng, lần lượt giảm 2% và tăng 11% so với cùng kỳ năm 2019.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 387,52 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 78,01 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, Công ty mới chỉ hoàn thành 55% kế hoạch doanh thu và 59% kế hoạch lợi nhuận.

Tình đến thời điểm 30/9/2020, tổng tài sản của Công ty đạt 1.944 tỷ đồng, giảm 24 tỷ đồng so với con số đầu năm.