Trần Anh cắt mạch lỗ nhờ lợi nhuận từ cho thuê mặt bằng và lãi tiền gửi sau hai năm trở thành công ty con của Thế Giới Di Động.
Trần Anh kinh doanh thế nào sau sáp nhập vào Thế Giới Di Động

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG) ghi nhận doanh thu thuần 138 tỷ đồng đến từ hoạt động cho thuê và cung cấp dịch vụ bảo hành thiết bị tin học, điện gia dụng... Sau khi trừ giá vốn, lãi gộp gần 2 tỷ đồng.

Khoản thu nhập lớn nhất trong năm là lãi tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 3-12 tháng tại ngân hàng và chiết khấu thanh toán. Công ty nhờ đó lãi sau thuế hơn 10 tỷ đồng và cắt được mạch lỗ hai năm trước. Tuy nhiên, luỹ kế lợi nhuận chưa phân phối đến cuối 2019 vẫn âm hơn 47 tỷ đồng.

Tổng tài sản tại thời điểm cuối năm tăng gần 10% lên trên 238 tỷ đồng. Chiếm phần lớn trong số này là tiền gửi dưới dạng đầu tư tài chính ngắn hạn.

Trần Anh bắt đầu chuyển đổi cơ cấu kinh doanh từ cuối năm 2018, tức gần một năm sau khi "về một nhà" với Thế Giới Di Động. Theo tờ trình đại hội cổ đông thường niên năm nay, công ty cho biết tiếp tục theo đuổi chiến lược tận dụng lợi thế mặt bằng để cho Thế Giới Di Động hoặc bên thứ ba thuê lại với điều kiện doanh thu cao hơn giá vốn. Rủi ro duy nhất được nhắc đến là bị trả mặt bằng kinh doanh. Công ty đặt mục tiêu doanh thu biến động không nhiều, đạt 140 tỷ đồng và lợi nhuận đi ngang mức 10 tỷ đồng.

Thương vụ mua bán – sáp nhập giữa Thế Giới Di Động và Trần Anh được công bố lần đầu vào giữa tháng 8/2017, khi đó doanh nghiệp dẫn đầu thị phần điện máy muốn nhận chuyển nhượng trên 25% vốn cổ phần của Trần Anh mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Giữa năm sau, Thế Giới Di Động nâng tỷ lệ sở hữu tại đây lên 99,33% và thay đổi toàn bộ ban điều hành.

Nhiều chuyên gia đánh giá việc thâu tóm Trần Anh giúp Thế Giới Di Động chiếm lĩnh thị trường phía Bắc nhanh hơn trước sự cạnh tranh gay gắt của nhiều đối thủ. Trần Anh sau đó thanh lý toàn bộ hàng tồn kho, đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản và cho thuê tài sản vô hình để phục vụ chiến lược mới.

Theo Vnexpress