(BĐT) -CTCP Tracodi cho biết, Công ty đang chuẩn bị các thủ tục để nộp hồ sơ niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội (HNX). Với mức vốn điều lệ 78,5 tỷ đồng, Công ty sẽ niêm yết 7,85 triệu cổ phiếu.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Tại ĐHCĐ năm 2016, Tracodi đã lên phương án tăng vốn từ 78,5 tỷ đồng lên 324,85 tỷ đồng bằng cách phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cán bộ, nhân viên, cổ đông chiến lược và chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ dự kiến là 6,5%.

Năm 2016, Tracodi đặt kế hoạch doanh thu 800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 62,5 tỷ đồng. HĐQT đã xây dựng định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2016 là thực hiện chiến lược M&A và tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi gồm xuất khẩu lao động, xây dựng cơ sở hạ tầng, thương mại xuất nhập khẩu và khai thác đá.

Theo ĐTCK