(BĐT) - Ngày 26/8 tới, Công ty CP Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải (Tracodi) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 tổng tỷ lệ 16%.

Theo đó, Công ty sẽ tiến hành chi trả theo 2 hình thức tiền mặt và cổ phiếu, tỷ lệ lần lượt là 5% và 11%.

Như vậy, với 42,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi số tiền tương ứng là 21,15 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Về phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ sẽ tăng lên gần 470 tỷ đồng sau phát hành.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 1.924 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 101 tỷ đồng, tăng lần lượt 13% và 7% so với thực hiện 2019.

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, Công ty ghi nhận doanh thu 959 tỷ đồng, tăng 38%; lợi nhuận sau thuế 34 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau nửa đầu 2020, Tracodi hoàn thành 50% kế hoạch doanh thu và 34% chỉ tiêu lợi nhuận.