TP.HCM khởi động Dự án cải tạo rạch Bà Tiếng 880 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân (chủ đầu tư) đang triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Cải tạo rạch Bà Tiếng. Dự án có tổng mức đầu tư 880,525 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách TP.HCM.
TP.HCM khởi động Dự án cải tạo rạch Bà Tiếng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
TP.HCM khởi động Dự án cải tạo rạch Bà Tiếng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, 2 gói thầu xây lắp chính thuộc Dự án đang được mời thầu rộng rãi gồm Gói thầu Xây lắp 1 Giao thông, thoát nước (từ Km0+049 đến Km1+490) (giá gói thầu 493,457 tỷ đồng) và Gói thầu Xây lắp 2 Giao thông, thoát nước (từ Km1+490 đến cuối dự án) (314,475 tỷ đồng), dự kiến cùng được mở thầu ngày 28/10/2021.

Dự án Cải tạo rạch Bà Tiếng được Sở Xây dựng TP.HCM phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 10/2019. Trước đó, khối lượng bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư đã được UBND TP.HCM chủ trương tách riêng thành dự án và giao cho Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân làm chủ đầu tư, với kinh phí 482,341 tỷ đồng.

Chuyên đề