#cải tạo rạch Bà Tiếng
TP.HCM khởi động Dự án cải tạo rạch Bà Tiếng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

TP.HCM khởi động Dự án cải tạo rạch Bà Tiếng 880 tỷ đồng

(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân (chủ đầu tư) đang triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Cải tạo rạch Bà Tiếng. Dự án có tổng mức đầu tư 880,525 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách TP.HCM.