TP.HCM: Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho người bị ảnh hưởng dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Cục Thuế TP.HCM thông báo triển khai chính sách giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, mức giảm cho người được hưởng là 30%.

Thông báo triển khai chính sách giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của Cục Thuế TP.HCM nêu rõ, để được hưởng chính sách hỗ trợ, người được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn cần nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 trước tháng 4/2023.

Cụ thể, người thuê đất, thuê mặt nước cần nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (bằng phương thức điện tử, hoặc phương thức khác) cho chi cục thuế nơi có khu đất, khu vực mặt nước, ban quản lý khu kinh tế, ban quản lý khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật.

Thời hạn nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày 31/1/2023 đến hết ngày 31/3/2023. Trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước nộp hồ sơ sau ngày 31/3/2023 thì không áp dụng giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, theo quy định tại Quyết định số 01/2023/QĐ- TTg ngày 31/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Hồ sơ đề nghị giảm gồm: giấy đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 của người thuê đất, thuê mặt nước theo mẫu, tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/1/2023; quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước hoặc hợp đồng thuê, hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chuyên đề