(BĐT) - Theo Báo cáo của UBND TP. Cần Thơ, trong năm 2018, các tổ chức đấu giá trên địa bàn Thành phố đã thực hiện 332 cuộc đấu giá thành công với tổng giá khởi điểm 510,759 tỷ đồng, tổng giá trị tài sản bán được là 540,963 tỷ đồng, số tiền chênh lệch bán vượt so với giá khởi điểm là 30,203 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Về các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện đấu giá tài sản trên địa bàn, UBND TP. Cần Thơ cho biết, việc thu hồi chi phí đã ứng trước để niêm yết đấu giá đối với tài sản thi hành án chưa có giải pháp giải quyết dứt điểm, do đó nợ đọng khoản tiền này còn ở mức cao. Bên cạnh đó, công tác niêm yết đấu giá tài sản tại địa phương nơi có bất động sản chưa có sự nhất quán giữa tổ chức đấu giá tài sản và địa phương dẫn đến chậm trễ trong việc niêm yết tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

Trên địa bàn Thành phố hiện có 1 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và 10 doanh nghiệp đấu giá với tổng số 28 đấu giá viên. Dựa trên thực tiễn hoạt động đấu giá tại địa phương, TP. Cần Thơ đề xuất được Bộ Tư pháp quan tâm hơn đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ làm công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động đấu giá tài sản. TP. Cần Thơ cũng kiến nghị Bộ Tư pháp quy định chế độ phụ cấp nghề nghiệp cho đấu giá viên làm việc tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.