(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải đã lựa chọn được nhà đầu tư Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Như vậy, 3 dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP của Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 đã có nhà đầu tư.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn vừa ký Quyết định số 09/QĐ-BGTVT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Liên danh Công ty CP Đầu tư Tập đoàn Đèo Cả - Công ty CP Đầu tư xây dựng Hải Thạch - Công ty CP Đầu tư xây dựng 194 đã được chọn là nhà đầu tư thực hiện Dự án.

Đoạn cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo dài 78,5km đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, tổng vốn đầu tư của Dự án được cập nhật theo tổng dự toán điều chỉnh được phê duyệt là 9.620 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư theo kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư là 8.925 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn nhà đầu tư 3.786 tỷ đồng; phần nhà nước tham gia trong dự án 5.139 tỷ đồng, gồm vốn của nhà nước (VGF) 4.199 tỷ đồng, vốn hỗ trợ của nhà nước thực hiện một số công việc thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khoảng 940 tỷ đồng.

Nhà đầu tư thực hiện Dự án theo loại hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) với thời gian xây dựng đoạn cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong 24 tháng, riêng hạng mục hầm Núi Vung là 30 tháng. Thời gian thu phí và vận hành khai thác là 17 năm, 15 ngày.

Bộ Giao thông vận tải giao Ban Quản lý dự án 85 có trách nhiệm căn cứ kết quả lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo tuân thủ quy định của pháp luật.

Trước đó, 2 dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt và đoạn Nha Trang - Cam Lâm đã chọn được nhà đầu tư. Cụ thể, nhà đầu tư đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt là Liên danh Công ty TNHH Hòa Hiệp - Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 - Công ty TNHH Đầu tư Núi Hồng - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty CP Đầu tư và xây dựng VINA2. Đối với đoạn Nha Trang - Cam Lâm, nhà đầu tư được chọn là Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (Quảng Bình).

Đối với 2 dự án PPP đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu không chọn được nhà đầu tư qua đấu thầu, ngày 11/1/2021, tại Phiên họp thứ 52, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết chuyển đổi từ đầu tư theo phương thức đối tác công tư sử dụng một phần vốn ngân sách nhà nước sang đầu tư công sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà nước theo nguyên tắc không vượt quá nguồn ngân sách nhà nước đã được Quốc hội thông qua chủ trương bố trí cho Dự án tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 và Nghị quyết số 117/2020/QH14 ngày 19/6/2020.