Tổng kết đầu tư hạ tầng khu kinh tế - khu công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn hướng dẫn UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế (KKT) ven biển, KKT cửa khẩu, khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN), khu công nghệ cao (KCNC), khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016 - 2020.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các địa phương đánh giá một số mục tiêu về đầu tư hạ tầng khu kinh tế - khu công nghiệp như số dự án hoàn thành, số vốn dự kiến phải tiếp tục bố trí sau 2020... Ảnh: Lê Tiên
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các địa phương đánh giá một số mục tiêu về đầu tư hạ tầng khu kinh tế - khu công nghiệp như số dự án hoàn thành, số vốn dự kiến phải tiếp tục bố trí sau 2020... Ảnh: Lê Tiên

Theo đó, UBND cấp tỉnh cần báo cáo về các giải pháp thực hiện Chương trình như huy động nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu, kết quả nhiệm vụ của Chương trình, Dự án thành phần; đánh giá tình hình thực hiện Chương trình về: nguồn lực huy động thực hiện Chương trình (số vốn đã huy động thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2016 - 2020 so với mục tiêu đã được phê duyệt; kết quả giải ngân thực tế giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến năm 2020; nhu cầu vốn còn lại của Chương trình chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị các địa phương đánh giá mục tiêu tổng quát của Chương trình ở từng địa phương. Bên cạnh đó, đánh giá mục tiêu cụ thể như: số dự án hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020 (số dự án đã được đưa vào sử dụng, số dự án đã quyết toán), năng lực tăng thêm; số vốn hoàn trả được ứng trước ngân sách trung ương, số nợ đọng xây dựng cơ bản được thanh toán trong giai đoạn 2016 - 2020; số dự án dự kiến phải chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025, số vốn dự kiến phải tiếp tục bố trí sau 2020... Đồng thời, nêu những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Chương trình trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020, nêu nguyên nhân ảnh hưởng tới việc thực hiện Chương trình.

Chuyên đề