(BĐT) - Trong bối cảnh phần lớn các doanh nghiệp bất động sản (BĐS) gặp khó khăn do quy mô thị trường và nguồn cung giảm mạnh thì Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc vẫn ghi nhận sự bứt phá về doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên, chỉ số vòng quay các khoản phải trả của Kinh Bắc bất ngờ giảm mạnh ở thời điểm cuối năm 2019, có thể ảnh hưởng không tốt đến xếp hạng tín dụng của Tổng công ty.
Năm 2019, Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc ghi nhận tăng trưởng doanh thu mảng cho thuê đất khu công nghiệp đạt mức 13,3%. Ảnh: Tiên Giang

Năm 2019, Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc ghi nhận tăng trưởng doanh thu mảng cho thuê đất khu công nghiệp đạt mức 13,3%. Ảnh: Tiên Giang

Năm 2019, Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc đạt 3.250 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 29,7% so với năm 2018. Trong đó, tăng trưởng doanh thu mảng cho thuê đất đạt mức 13,3%. Mức tăng trưởng này có sự đóng góp đáng kể từ sự gia tăng doanh số tại các khu công nghiệp (KCN) đang hoạt động, bao gồm KCN Quế Võ (Bắc Ninh), KCN Quang Châu (Bắc Giang), KCN Tràng Duệ (Hải Phòng) và KCN Tân Phú Trung (TP.HCM) với 108 ha đất thuê được bàn giao trong năm 2019.

Bên cạnh đó, giá thuê trung bình tại các KCN này cũng tăng đáng kể. Cụ thể, gần 68 ha đất cho thuê được bàn giao tại KCN Quang Châu có giá thuê tăng 34,4% so với năm 2018. Tại KCN Tân Phú Trung, 28 ha đất cho thuê được bàn giao trong năm 2019 có giá thuê tăng 25,9%.

Ngoài ra, mảng dịch vụ quản lý KCN (chiếm 7,3% trong tổng doanh thu) đạt mức tăng trưởng 43,9% so với năm 2018.

Điểm nhấn trong bức tranh tài chính năm 2019 của Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc đến từ mảng bán đất khu đô thị (KĐT). Theo báo cáo đánh giá của Công ty CP Chứng khoán SSI, doanh thu mảng kinh doanh này tăng gấp 6,2 lần so với năm 2018, đạt 579 tỷ đồng, nhờ ghi nhận 4 ha đất đã bán tại KĐT Tràng Duệ (Hải Phòng). Hoạt động bán đất KĐT đã đóng góp 17,8% vào tổng doanh thu năm 2019, tăng mạnh so với năm 2018.

Thêm vào đó, khoản mục giá vốn hàng bán của Tổng công ty trong quý IV/2019 ghi nhận mức giảm 59,7% so với cùng cùng kỳ năm 2018, tương ứng 190 tỷ đồng, bao gồm khoản hồi tố 80 tỷ đồng sau khi chốt chi phí thuê đất tại KCN Tràng Duệ.

Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận gộp năm 2019 của Tổng công ty giảm 1,5% so với năm 2018, từ mức 59% xuống còn 57,5%, do tính khoản đóng góp doanh thu từ KCN Tân Phú Trung - một trong số những dự án có tỷ suất lợi nhuận gộp thấp.

Kết thúc năm 2019, lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc đạt 1.080 tỷ đồng, tăng 33,3% so với năm 2018 và vượt 4% so với kế hoạch cả năm.

Ngược chiều với mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, giá trị hàng tồn kho của Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc giảm hơn 11%, xuống còn 7.605 tỷ đồng, tập trung ở KĐT Tràng Cát và KCN Tân Phú Trung.

Về cơ cấu nợ, tổng giá trị nợ phải trả tại thời điểm cuối quý IV/2019 của Tổng công ty là 6.090,3 tỷ đồng, giảm 979 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó, hai khoản mục vay ngắn hạn và vay dài hạn đều giảm.

Tuy nhiên, chỉ số vòng quay các khoản phải trả (khả năng của công ty trong việc dùng các tài sản ngắn hạn như tiền mặt, hàng tồn kho... để chi trả các khoản nợ ngắn hạn) của Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc chỉ đạt mức 1,4 ở thời điểm cuối năm 2019, thấp hơn nhiều so với mức 8,1 ở thời điểm cuối năm 2018. Đây là dấu hiệu cho thấy việc chiếm dụng vốn và thanh toán chậm hơn năm trước. Điều này có thể ảnh hưởng không tốt đến xếp hạng tín dụng của Tổng công ty.