Bên mời thầu: TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN TNHH MTV. Địa chỉ: Số189 Điện Biên Phủ, Phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Điện thoại/fax/email: 028 38035403.

Tên gói thầu: Cung cấp hóa chất xử lý nước thải.

Số thông báo mời thầu: 73/TB-TCT, ngày 25/4/2022.

Giá gói thầu: 146.713.518 đồng.

Giá trúng thầu: 146.707.825 đồng.

Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Đắc Khang.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: 143/QĐ-TCT, ngày 10/5/2022.

Thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu xem tại website www.sagri.com.vn.