(BĐT) - Chiều 22/7/2020, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) về việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đưa ra các kiến nghị với Quốc hội nhằm phát huy lợi ích của các hiệp định thương mại tự do. Ảnh: Thanh Tâm

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đưa ra các kiến nghị với Quốc hội nhằm phát huy lợi ích của các hiệp định thương mại tự do. Ảnh: Thanh Tâm

Báo cáo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, các FTA đã góp phần đưa quan hệ giữa Việt Nam và các đối tác phát triển sâu rộng, thực chất hơn, mức độ đan xen lợi ích cao hơn và chặt chẽ hơn. Bên cạnh đó, việc mở cửa thị trường hàng hoá, dịch vụ và đầu tư cùng với những cam kết về việc tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ đặt các doanh nghiệp Việt Nam trước sức ép cạnh tranh lớn hơn ngay tại thị trường trong nước.

Để phát huy lợi ích của các FTA, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đưa ra các kiến nghị với Quốc hội như: tiếp tục thực hiện các hoạt động đối ngoại để thúc đẩy các nước thành viên EU phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU; tiếp tục ban hành các văn bản pháp luật thi hành các FTA để đưa các hiệp định này vào cuộc sống, đảm bảo hiệu quả và thực chất. Cùng với đó là tiếp tục quan tâm, ủng hộ đối với việc tham gia các điều ước quốc tế cần thiết cho việc thực hiện các FTA như tham gia Công ước Washington năm 1965 về giải quyết tranh chấp giữa nhà nước và công dân của nhà nước khác (Công ước ICSID); nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp đối với sự cần thiết và cơ hội, thách thức của việc tham gia FTA.