Tốc độ tăng vốn đầu tư từ ngân sách tháng 7 và 7 tháng đạt mức cao nhất

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 7 và 7 tháng năm 2020 đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2016 - 2020. Các dự án, công trình đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
Tốc độ tăng vốn đầu tư từ ngân sách tháng 7 và 7 tháng đạt mức cao nhất

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2020, Tổng cục Thống kê thuộc Bộ KH&ĐT cho biết, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 trong nước được kiểm soát tốt, hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cơ bản trở lại trạng thái bình thường.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tháng 7/2020 ước tính đạt 45,7 nghìn tỷ đồng, tăng 51,8% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: vốn trung ương quản lý 8,3 nghìn tỷ đồng, tăng 101,8%; vốn địa phương quản lý 37,4 nghìn tỷ đồng, tăng 43,9%.

Tính chung 7 tháng năm 2020, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN đạt 203 nghìn tỷ đồng, bằng 42,7% kế hoạch năm và tăng 27,2% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 bằng 41,6% và tăng 4,7%).

Các dự án, công trình đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tháng 7 và 7 tháng năm 2020 đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2016 - 2020.

Cụ thể, tốc độ tăng vốn thực hiện từ nguồn NSNN tháng 7 so với cùng kỳ năm trước các năm 2016 - 2020: năm 2016 tăng 13,5%; năm 2017 tăng 7,8%; năm 2018 tăng 10,3%; năm 2019 tăng 6,8%; năm 2020 tăng 51,8%. Tốc độ tăng vốn thực hiện từ nguồn NSNN 7 tháng so với cùng kỳ năm trước các năm 2016 - 2020: năm 2016 tăng 12%; năm 2017 tăng 6,4%; năm 2018 tăng 9,7%; năm 2019 tăng 4,7%; năm 2020 tăng 27,2%.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến ngày 20/7/2020 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 18,8 tỷ USD, giảm 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 1.620 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 9,5 tỷ USD, giảm 21,5% về số dự án và tăng 14,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Trong 7 tháng năm 2020, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 4,3 tỷ USD, chiếm 45,7% tổng số vốn đăng ký cấp mới.

Trong số 65 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 7 tháng, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 4,6 tỷ USD. Tiếp đến là Trung Quốc 990,4 triệu USD; Hàn Quốc 983,9 triệu USD; Đài Loan 809,2 triệu USD…

Chuyên đề