Tổ chức Oxfam thông báo mời thầu

0:00 / 0:00
0:00
Bên mời thầu: Tổ chức Oxfam tại Việt Nam. Địa chỉ: Số 22 Lê Đại Hành, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.39454448.

Mở thầu gói thầu 1 về bình đẳng giới và gói thầu 2 về truyền thông cho Dự án Thanh niên.

Oxfam là một phong trào đấu tranh toàn cầu vì một thế giới bình đẳng, không còn nghèo đói và bất công. Liên minh Oxfam toàn cầu có 21 tổ chức thành viên làm việc tại 70 quốc gia.

Oxfam tại Việt Nam đang nỗ lực tìm kiếm những thay đổi trong chính sách, thực tiễn nhằm cải thiện cuộc sống của phụ nữ và nam giới nghèo và thiệt thòi và đảm bảo rằng mọi công dân đều có cơ hội như nhau để được hưởng các quyền của họ.

Oxfam tổ chức đấu thầu thuê 02 gói tư vấn cho 02 hoạt động sau:

Gói 1: Các hoạt động nâng cao năng lực về nhận diện và loại bỏ định kiến giới, thức đẩy bình đẳng giới trong tiếp thị, quảng cáo trong thời gian từ tháng 09/2022 đến 31/3/2024, thuộc Dự án Thanh niên tham gia thay đổi định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam. Xin mời gửi đề xuất theo các điều kiện được nêu chi tiết trong hồ sơ mời thầu.

Số thầu: TD 22/001/Y&G Tender publication. Ngày mời thầu: 18/8/2022.

Tiêu đề: Tư vấn các hoạt động nâng cao năng lực về nhận diện và loại bỏ định kiến giới, thức đẩy bình đẳng giới trong tiếp thị, quảng cáo trong thời gian từ tháng 09/2022 đến 31/3/2024.

Gói 2: Phát triển và thực hiện một chiến dịch truyền thông cho Dự án Thanh niên tham gia thay đổi định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam trong thời gian từ tháng 09/2022 đến 31/3/2024. Xin mời gửi đề xuất theo các điều kiện được nêu chi tiết trong hồ sơ mời thầu.

Số thầu: TD 22/002/Y&G Tender. Ngày mời thầu: 18/8/2022.

Tiêu đề: Tư vấn phát triển và thực hiện một chiến dịch truyền thông cho Dự án Thanh niên tham gia thay đổi định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam.

Hồ sơ mời thầu bản cứng xin gửi về: Nguyễn Kim Chi - Chức vụ: Cán bộ hành chính. Địa chỉ: Oxfam tại Việt Nam, số 22 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Thời gian: 09h00 Am - 05h00 Pm (từ Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần).

Hoặc bên dự thầu có thể gửi bản mềm của hồ sơ mời thầu qua email chi.nguyenkim@oxfam.org

Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu: 10h30, ngày 08/9/2022 tùy theo các điều kiện trong hồ sơ mời thầu.

Ngày mở thầu: 10h45, ngày 08/9/2022 tại Văn phòng Oxfam.

Oxfam không tự ràng buộc với hồ sơ dự thầu giá thấp nhất và có quyền chấp nhận toàn bộ hoặc một phần hồ sơ dự thầu.

Mong nhận được lời đề nghị từ các bên dự thầu và xin cảm ơn đã quan tâm đến lời mời của chúng tôi.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư