TNH trả cổ tức 25% bằng cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 28/1 tới, Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (mã chứng khoán: TNH) sẽ chốt quyền chia cổ tức năm 2020.

Theo đó, Công ty sẽ trả phát hành gần 10,4 triệu cổ phiếu để cổ tức với tỷ lệ 25%.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 308,49 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 109,82 tỷ đồng, lần lượt tăng 31,7% và 36,8% so với cùng kỳ 2020.

Năm 2021, Công ty dự kiến doanh thu là 420 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 139 tỷ đồng, lần lượt tăng 25,1% và 27,5% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành được 79% kế hoạch lợi nhuận năm.

Chuyên đề